CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Aké je najvhodnejšie umiestnenie čističky v miestnosti?

Čistička by mala byť umiestnená tak, aby okolo nej bol voľný priestor cca 40 – 50 cm kvôli správnej cirkulácii vzduchu. Vyčistený vzduch je vypúšťaný prednou časťou prístroja, preto by mala byť natočená stranou s ovládaním do miestnosti. Bezprostredne pred čističkou by nemal byť umiestnený žiadny kovový predmet (napr. radiátor), aby nedochádzalo k okamžitému vybíjaniu uvoľnených záporných iónov.