CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Čo je predĺžená záruka a ako funguje?

Predĺžená záruka spočíva v možnosti dokúpenia bezplatnej servisnej opravy nad rozsah zákonnej záruky (tj 24 mesiacov) o ďalších 12 mesiacov. Cena za túto službu je stanovená na 12 € a je nutné si ju objednať spoločne pri objednávke prístroja. Predĺžená záruka je viazaná na sériové číslo prístroja, ku ktorému bola zakúpená. So štítkom, ktorý uvádza sériové číslo prístroja, nesmie byť manipulované. Pre uplatnenie predĺženej záruky musí kupujúci s reklamovaným tovarom doložiť kópiu predajného dokladu, kde je táto služba uvedená. Ostatné podmienky pre uplatnenie predĺženej záruky sa zhodujú s podmienkami zákonnej záruky – viď „Obchodné podmienky“.