CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Ako mám postupovať, keď sa prístroj pokazil?

Prístroj je nutné na opravu dopraviť osobne alebo poštou na adresu:

HÖGNER s. r. o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, Česká republika.

Ak je prístroj v záruke, je pre hladký priebeh reklamácie nutné dodať spolu s prístrojom kópiu kúpneho dokladu, originál záručného listu a vyplnený formulár na reklamáciu tovaru (Formulár – reklamácia chyby pri prevzatí, Formulár – reklamácia chyby v záručnej lehote,), prípadne sprievodný list, ktorý bude obsahovať opis chyby. Ak ide o pozáručný servis, uveďte do sprievodného listu kontaktný telefón, na ktorom budeme môcť skonzultovať cenu opravy. Reklamácie sú vybavované do 30 dní odo dňa prijatia a odosielané späť poštou s písomným vyjadrením.