CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Môže byť čistička umiestnená v dosahu detí a zvierat?

V prípade, že budú mať k prístroju prístup deti, hrozí, že by ho mohli prevrátiť, prestrčiť cez rebrá prístroja rôzne predmety a pod., čím by mohli ohroziť seba aj správnu funkciu čističky. U zvierat hrozí taktiež prevrhnutie či pomočenie prístroja, preto je vhodné umiestnenie mimo ich dosahu, napr. na skriňu či stolík.