CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Môžem prístroj rozobrať a vyčistiť jeho vnútorný priestor?

Neodporúčame akýkoľvek zásah do prístroja, pretože aj po odpojení zo siete pretrváva vysoké napätie a hrozí tak úraz elektrickým prúdom. Zásahom do prístroja sa navyše ruší záruka, preto sa s každým problémom obracajte na naše technické oddelenie.