CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

V akom prostredí nie je vhodné čističku používať?

Problémy môžu nastať pri umiestnení prístroja v blízkosti veľkého množstva sviečok alebo otvoreného ohňa (napr. pri krbe), najmä pri spaľovaní uhlia. Zachytené sadze sa môžu, na rozdiel od ostatných nečistôt, uvoľniť a usadiť na predmetoch v okolí čističky. Prístroj taktiež nepoužívajte vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni).