CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Ionic-CARE ničí baktérie a vírusy, znižuje chorobnosť až o 80 %

Ničí baktérie a vírusy

Najľahšie preukázateľný dôkaz účinkov záporných iónov je ich smrtiaci alebo aspoň retardačný účinok na baktérie a vírusy, čo sa často využíva pri sterilizácii zdravotníckych zariadení, operačných sál a popáleninových pracovísk.

Podľa štúdií z USA je dezinfekčná účinnosť vzdušných iónov až 98 % a znižuje pravdepodobnosť nákazy vzdušnou cestou až o 80 %. V súčasnosti, keď sú chrípkové epidémie stále častejšie, množia sa zápaly horných ciest dýchacích a počet alergií strmo rastie, je používanie čističky vzduchu v miestnosti takmer nevyhnutnosťou. To dokazuje aj správa Ústavu klinickej mikrobiológie vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové (ČR), ktorá potvrdzuje, že čistička vzduchu s ionizátorom Ionic-CARE výrazne a účinne znižuje obsah celkovej populácie baktérií a plesní v ovzduší v uzavretých priestoroch, pričom k maximálnemu dezinfekčnému účinku dochádza už po 90 minútach prevádzky prístroja.

Použitie čističiek vzduchu v uzavretých priestoroch často odporúčajú nielen lekári, ale aj pracovníci špecializujúci sa na pracovné prostredie vo firmách a štátnych úradoch.