CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Odstraňovanie alergénov

Odstraňování alergenů

Ionic-CARE pomáha proti alergiám a astme hneď dvojakým spôsobom. Tým, že do vzduchu uvoľňuje veľké množstvo aniónov kyslíka (záporne nabitých častíc), ktoré vdychovaním pôsobia na sliznice a ďalej prechádzajú do krvi, pôsobí ako vzdušné antihistaminikum – antialergikum. Zvýšené množstvo aniónov v krvi totiž upravuje hladinu vazoaktívnych látok (histamínu, leukotriénu, prostaglandínu a. i.), ktoré sú priamo zodpovedné za prepuknutie a priebeh alergickej reakcie, ako aj priebeh astmatického záchvatu. Toto pôsobenie je navyše umocnené schopnosťou aniónov podporovať regeneráciu – hojenie tkanív a slizníc.

Druhotne potom Ionic-CARE pôsobí proti alergiám a astmatickým záchvatom ako veľmi účinná, bezhlučná a pritom nenákladná čistička vzduchu. Poletavé alergény (pele, prach, mikročastice, produkty metabolizmu roztočov, plesne aj cigaretový dym) zachytáva s vysokou účinnosťou elektrostatický filter, záporné ióny „dočisťujú“ vzduch tým, že ničia baktérie a vírusy a zostávajúce mikročastice viažu do nepoletujúcich zhlukov/clusterov.

Alergiami trpí väčšina obyvateľstva

Alergia ako pojem vznikol až na začiatku 20. storočia a je často označovaná ako súčasná novodobá neinfekčná epidémia. U niektorých jedincov je alergia vrodenou dispozíciou, čím ďalej častejšie sa však stretávame aj s tým, že alergia prepukne aj v neskoršom veku. Je to spôsobené kombináciou genetickej dispozície a vplyvu prostredia na jedinca. Veľké aglomerácie, bytové alergény, chemizácia materiálov, zvieratá žijúce v bytovom prostredí, spôsob vykurovania a s ním spojené zmeny teplotných a vlhkostných podmienok, fajčenie a nezdravý spôsob života. Kombinácia týchto faktorov pôsobí veľmi negatívne a výrazne prispieva k strmému rastu alergií, atopickej dermatitídy a prieduškovej astmy. Čistička vzduchu by sa mala stať bežnou súčasťou nášho života, pretože dokáže niektoré z týchto faktorov účinne eliminovať.