CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Odstraňovanie depresívnych stavov

Odstraňovanie depresívnych stavov

Ionizátor vzduchu Ionic-CARE mení zloženie vzduchu, obohacuje ovzdušie o záporné vzdušné ióny (anióny), ktoré sú pre život rovnako dôležité ako vitamíny. Zdraviu prospešné záporne nabité kyslíkové ióny sa nazývajú aj vzdušné vitamíny (vitamins of air), pretože majú skutočne priaznivý vplyv na ľudský organizmus. Zvýšená úroveň aniónov (záporne nabitých iónov) v krvi, a tým tiež v mozgu, preukázateľne optimalizuje produkciu neurotransmiterov (serotonínu – „hormónu šťastia“, noradrenalínu a dopamínu), ktoré sú zodpovedné za vznik depresie. Nielen v USA, Veľkej Británii a Austrálii sa preto aniónové ionizátory používajú pri liečbe ľahších a stredných foriem depresií a veľmi úspešne aj na liečbu tzv. sezónnych depresií.

Tým, že čistička vzduchu Ionic-CARE odstraňuje alebo zmierňuje depresívne nálady, priaznivo pôsobí aj vo veľkom počte priamo aj nepriamo súvisiacich zdravotných ťažkostí (znižovanie nadváhy, odvykanie od fajčenia a zvládanie iných závislostí).