CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Test hodnoty koncentrácie ozónu

Podľa českej legislatívy nesmú hodnoty koncentrácie ozónu v životnom prostredí prekročiť 0,05 ppm. Zároveň však legislatívne poriadok Českej republiky nestanovuje nutnosť čističky vzduchu na produkciu ozónu testovať.

Aby sme ubezpečili našich zákazníkov o nezávadnosti koncepcie čističky s využitím elektrostatických filtrov, prešli čističky vzduchu Ionic-CARE hodnotením v Štátnom zdravotnom ústave v Prahe, kde je meranie ozónu štandardné súčasti testu. Nameraná koncentrácia ozónu u čističky Ionic-CARE Triton X6 dosiahla 0,005 ppm, teda hlboko pod prípustný limit ( protokol o vykonanom teste). Čuchový prah tj. koncentrácia, kedy je zápach ozónu zaznamenaný viac ako 50tich osobami zo 100, je u priemerného človeka až od hodnoty 0,015 ppm!

Okrem testu u Štátneho zdravotného ústavu sme prístroja Ionic-CARE Triton X6 nechali otestovať v akreditovanom skúšobnom laboratóriu EMPLA AG spol. s.r.o. V jedinej miestnosti bolo naraz v prevádzke 10 prístrojov Ionic-CARE zapnutých na plný výkon. Aj pri súbežnom behu 10. prístrojov bola nameraných hlboko podlimitných hodnota produkcie ozónu. Z tohto merania jasne vyplynulo, že množstvo ozónu produkovaného čističkou vzduchu Ionic-CARE Triton X6 je najmenej 20 x nižšia, než stanovujú medzinárodné i českej hygienické normy pre dlhodobý pobyt. A vo svojich hodnotách je blízka neba totožná s hodnotami v prírodnom prostredí. Typické koncentrácie ozónu v prírode dosahujú 0.03 ppm.

Produkcia ozónu pri využití elektrostatického filtra sa teda s našimi prístrojmi nemusíte obávať, pretože preukázateľne neškodí ľudskému zdraviu.

 

Test hodnoty koncentrácie ozónu

1. Meranie sa uskutočnilo pri prevádzke 10 čističiek vzduchu Ionic-CARE Triton X6 umiestnených do kruhu.

 

Test hodnoty koncentrácie ozónu

2. Všetky čističky boli zapnuté na najvyšší výkon (Hi).

 

Test hodnoty koncentrácie ozónu

3. Po 30 minútach prevádzky bola koncentrácia ozónu meraná vnútri kruhu pomocou ručného nasávače s detekčnou trubicou.

 

Test hodnoty koncentrácie ozónu

4. Koncentrácia ozónu bola nameraná v hodnote 0,025 ppm. Maximálna prípustná koncentrácia ozónu (0,05 ppm) teda nebola prekročená, ani pri 10-tich súbežne spustených čističkách. Výslednú koncentráciu možno spočítať na 0,0025 ppm, čo je hodnota 20x slabšia (s 20-ti násobnou rezervou bezpečnejšie), než stanovujú hygienické normy pre dlhodobý pobyt.