CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Znižovanie škodlivého pôsobenia radónu

Znižovanie škodlivého pôsobenia radónu

Karcinogénne nebezpečenstvo pri pobyte v oblastiach s vyšším výskytom rádioaktívneho plynu radónu nie je spôsobené radónom samotným, ale vdychovaním častíc vzniknutých rozpadom radónu (napr. rádioaktívne izotopy olova). Preto sa odporúča v týchto oblastiach často vetrať a utierať prach. Vzhľadom na to, že ide o mikroskopické, veľmi ľahké častice, pri vdýchnutí dochádza k ich usadzovaniu až v najnedostupnejších miestach pľúc, v ktorých už nefunguje proces samočistenia riasinkového pľúcneho epitelu. Tieto usadené častice potom „ožarujú“ okolité tkanivo, a tým podstatne zvyšujú riziko vzniku rakoviny.

Čistička vzduchu s ionizátorom Ionic-CARE produkuje tzv. elektrónový vietor, ktorý tlačí vzduch cez elektródy. Pevné mikročastice – izotopy, voľne sa vznášajúce vzduchom, sa na nich veľmi účinne zachytávajú a viažu sa na elektrostatickom filtri (filter netreba nikdy meniť, stačí len utrieť vlhkou handričkou). Zostávajúce poletujúce mikročastice potom priťahujú anióny svojou opačnou polaritou priamo vo vzduchu. Zhluknutie mikročastíc do tzv. ťažkých clusterov im už nedovolí poletovať a byť vdýchnuté. Toto riešenie znižuje riziko vzniku rakoviny podľa rôznych zdrojov o 16, resp. až 40 %.