CZ PL
0800 777 111
Objednejte na bezplatnej linke
Bezplatná linka

Zvýšenie pracovnej výkonnosti

Zvýšenie pracovnej výkonnosti

Výkonnosť človeka je výrazne ovplyvnená prostredím, v ktorom sa zdržiava. Pri každej fyzickej práci alebo duševnej činnosti má vysoký vplyv čistota okolitého vzduchu, teplota prostredia, úroveň vlhkosti, hladina hluku a intenzita osvetlenia. Existujú štúdie, ktoré analyzujú opatrenia vedúce k zvýšeniu kvality vnútorného prostredia a následný vzostup produktivity práce.

Päť laboratórnych štúdií ukázalo, že zlepšenie kvality vzduchu zvyšuje výkonnosť simulovanej kancelárskej práce. Výsledok neskôr potvrdili dve štúdie v reálnom prostredí, v ktorých sa meralo, ako kvalita vzduchu ovplyvňuje výkonnosť skutočnej kancelárskej práce (Wyon a Wargocki, 2006). Je nesporné, že kvalitné vnútorné prostredie je pri dlhodobej expozícii podmienkou zdravia ľudí, ich celkovej spokojnosti a dobrej pracovnej výkonnosti. Náklady vynaložené na zlepšenie kvality vnútorného prostredia majú po určitom čase vysokú návratnosť.

Čistička vzduchu a ionizátor Ionic-CARE Triton X6 produkuje zdraviu prospešné záporné anióny, ktoré sa inhaláciou dostávajú do krvi, následne priaznivo ovplyvňujú pamäť, zlepšujú syntetické a analytické myslenie, znižujú únavu, chorobnosť, ďalej zvyšujú pracovné nasadenie a výkonnosť. Navyše tým, že Ionic-CARE odstraňuje zo vzduchu všetky nežiaduce a škodlivé elementy, ide o ideálny prístroj pre vytvorenie príjemného prostredia pre prácu aj pre odpočinok. Je teda zrejmé, že v záujme zamestnávateľov by mala byť snaha vytvoriť zamestnancom optimálne pracovné podmienky (napr. umiestniť ionizátor a čističku vzduchu do miestnosti, zabezpečiť optimálne teplotné a svetelné podmienky atď.), vďaka ktorým je možné ovplyvňovať pracovné nasadenie a produktivitu zamestnancov a navyše znižovať ich chorobnosť.