Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o súboroch cookies

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o tom, ako my, spoločnosť HÖGNER s.r.o., využívame súbory cookies a ostatné informácie spojené s vašou návštevou nami spravovaných webových stránok: www.hogner.czwww.ionic-care.cz a www.ionic-care.sk.

Informácie o vašom počítači

Vždy, keď navštívite naše webové stránky, zhromažďujeme anonymizované informácie o použitom prehliadači, operačnom systéme počítača, rozlíšení obrazovky a ďalšie informácie. Sledujeme webové stránky, z ktorých bola konkrétna webová stránka navštívená a prechádzanie ďalších webových stránok. Tieto údaje používame na spravovanie webových stránok, najmä na odhalenie a odstránenie chýb, na určenie využitia webovej stránky a na úpravy a ďalšie vylepšenia webových stránok.

Používanie cookies

Podobne ako mnoho iných webových stránok aj nami spravované webové stránky využívajú súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ukladajú určité nastavenia a údaje prostredníctvom vášho prehliadača. Každý súbor cookie obvykle obsahuje názov domény, z ktorej bol súbor cookie odoslaný, názov cookie, hodnotu cookie a informácie o uplynutí platnosti súboru cookie.

Súbory cookies umožňujú rozoznať počítač a sprístupniť niektoré prvotné nastavenia. Cookies nám pomáhajú zlepšovať prácu s webovými stránkami a ponúknuť vám lepšie služby.

Niektoré cookies (tzv. funkčné) treba ukladať na vašom počítači, pretože sú nevyhnutné pre základné používanie a fungovanie našich webových stránok. Pomáhajú aj v oblasti zabezpečenia a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.

Pre ostatné typy cookies potrebujeme váš súhlas, ktorý môžete udeliť v banneri v dolnej časti webovej stránky. Ide o nasledujúce typy cookies, ktoré využívame:

Google Analytics

Na štatistickú analýzu používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics je služba pre webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („ďalej aj ako Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies a programy, ktoré sú súčasťou webov, a v našom mene zhromažďuje neosobné údaje, ktoré sa týkajú návštevníkov našich webov. Súbory cookies a vložené programy nám poskytujú iba neosobné štatistické informácie o návštevách na našich weboch, o trvaní zobrazenia jednotlivých stránok, o spôsobe, akým používatelia weby prechádzali, údaje o nastavení obrazovky návštevníkov a ďalšie všeobecné údaje. Tento typ informácií, ktoré majú najmä štatistickú povahu, využívame na vylepšenie služieb, ktoré  zákazníkom poskytujeme.

Informácie o používaní webu (spolu s IP adresou) generované spoločnosťou Google pomocou súborov cookies sa prenesú a uložia spoločnosťou Google na servery v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na hodnotenie používania webových stránok, zostavovanie správ o činnosti na weboch pre spravovateľov webových stránok a poskytovanie iných služieb súvisiacich s činnosťou na weboch a s používaním internetu.

Spoločnosť Google môže tieto anonymizované informácie preniesť tretím stranám, a to v prípade, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracovávajú tieto informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepridruží vašu IP adresu k iným údajom archivovaným v spoločnosti Google.

Google AdWords, Sklik, Zbozi a Heureka

Pri inzercii on-line a sledovaní konverzií používame služby Google AdWords, Sklik, Zbozi a Heureka. Sledovanie konverzií je analýza, ktorú poskytujú spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, („ďalej aj ako Google“), Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5), („ďalej aj ako Seznam“) a Heureka Shopping s.r.o. (Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín), („ďalej aj ako Heureka“).

Súbor cookie sa uloží, ak prídete na našu webovú stránku z reklamy Google, Seznam alebo Heureka. Platnosť tohto súboru cookie uplynie po 30 dňoch a nepoužíva sa na osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré stránky v rámci nášho webu a súboru cookie doteraz neuplynula platnosť, Google, Seznam alebo Heureka môžu zistiť, že ste klikli na inzerát alebo dokončili objednávku a boli smerovaní na danú stránku. Každá služba poskytuje jedinečný súbor cookie, tzn. súbory cookies nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok inzerenta.

Informácie získané pomocou súborov cookies sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre inzerentov, ktorí sa rozhodli sledovať konverzie. Inzerenti môžu zistiť celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií alebo dokončili objednávku. Inzerenti však nedostanú žiadne informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikovať používateľa. Spojenie medzi vašimi osobnými údajmi a vašimi údajmi o použití preto nie je možné. Ak chcete súbory cookies na sledovanie konverzií zakázať, prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookies z nasledujúcej domény: „googleadservices.com, sklik.cz, zbozi.cz a heureka.cz“.

Pre úplný a aktuálny prehľad o každom prístupe tretích strán k vášmu webovému prehliadaču si môžete nainštalovať zásuvný modul slúžiaci na tento účel (ak je pre daný typ prehliadača vytvorený). Môžete si vybrať aj možnosť, keď vás počítač bude vždy varovať, ak dôjde k odoslaniu súboru cookie, alebo všetky súbory cookies môžete vypnúť – to urobíte v nastavení vášho prehliadača. Každý prehliadač je trochu iný, preto sa prosím pozrite do menu Nápoveď vo vašom prehliadači, aby ste zistili, ako správne nastaviť používanie súborov cookies. Ak však ukladanie súborov cookies vypnete úplne, je možné, že niektoré nami poskytované služby nebudú fungovať alebo nebudú fungovať správne.

Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti HÖGNER s.r.o.

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o tom, ako spoločnosť HÖGNER s.r.o. získava a spracováva vaše osobné údaje, a to v súvislosti s objednaním a dodaním ponúkaného tovaru, pri reklamáciách, spravovaní internetových stránok a pri realizácii našich dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Zároveň vás v súvislosti so spracovávanými osobnými údajmi informujeme o vašich právach.

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušením smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“), ktoré nadobúda účinnosť dňa 25. 5. 2018.

Spracovanie osobných údajov prebieha vždy v súvislosti s našou obchodnou činnosťou, dopytmi, objednaním a dodaním nášho tovaru a stanoveným účelom spracovania. Naše výrobky ponúkame na nasledujúcich internetových stránkach, ktoré spravujeme: www.hogner.czwww.ionic-care.cz a www.ionic-care.sk. Každá internetová stránka obsahuje kompletné informácie o danom výrobku a kompletné dostupné informácie o ochrane osobných údajov.

Tento dokument sa bude pravidelne aktualizovať, ak vznikne potreba jeho aktualizácie. Aktualizované znenie Zásad nadobúda účinnosť zverejnením na internetovej stránke.

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov. V spoločnosti HÖGNER s.r.o. platia interné pravidlá, ktoré určujú, ktorí zamestnanci môžu mať prístup k osobným údajom a v akom rozsahu ich môžu spracovávať.

Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. Urobili sme všetko pre to, aby boli čo najzrozumiteľnejšie. Ak vám napriek tomu nie je niečo jasné, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme. Prípadné otázky prosím smerujte na kontaktnú osobu uvedenú v bode 1 nižšie.

1. Správce vašich údajů

Spoločnosť: HÖGNER s.r.o. so sídlom: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27503542, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 22876 (ďalej len „Spoločnosť“).

Kontaktná osoba: pani Taťána Málková, e-mail: gdpr@hogner.cz, tel.: +420 736 752 443.

Spoločnosť nemá povinnosť menovať Poverenú osobu na ochranu osobných údajov ani túto funkciu nemenovala dobrovoľne. Správca vaše údaje zhromažďuje, disponuje nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracovanie. Voči správcovi môžete uplatňovať svoje práva spôsobom uvedeným nižšie.

2. Údaje, ktoré spracovávame, účel a dôvod ich spracovania

Spracovávame iba také údaje, aby sme vám mohli poskytovať kvalitné služby a riadne vám doručiť objednaný tovar alebo reagovať na váš dopyt po tovare a aby sme mohli plniť  dodávateľsko-odberateľské zmluvné vzťahy. Vaše osobné údaje spracovávame nasledujúcimi spôsobmi a na nižšie uvedené účely:

2.1. Nákup ponúkaného tovaru

Identifikačné a kontaktné údaje

K základným identifikačným údajom, ktoré o vás spracovávame, patria tie, ktoré nám sami poskytnete niektorým z týchto spôsobov:

 • v rámci objednávkového formulára umiestneného na našich stránkach
 • elektronickou poštou (e-mailom) na adrese info@hogner.cz
 • telefonicky na našej call linke
 • písomnou objednávkou doručenou poskytovateľovi poštových služieb na adresu nášho sídla
 • osobne v našej prevádzke

Konkrétne spracovávame tieto typy osobných údajov:

 • meno a priezvisko, fakturačná adresa (príp. iná doručovacia adresa)
 • e-mail a telefón
 • IČO (v prípade fyzickej podnikajúcej osoby)
 • údaje o obsahu nákupu a realizovaných platbách

Tieto údaje sú súčasťou každej objednávky (teda uzatvorenej kúpnej zmluvy) a potrebujeme ich pri spracovaní vašej objednávky, pri zaslaní potvrdenia o realizovanej objednávke, pri zaslaní informácií o plánovanom čase doručenia tovaru a pri komunikácii s vami počas vlastného procesu doručenia objednaného tovaru. Bez ich poskytnutia vám nemôžeme tovar dodať.

Dôvod (právny základ), prečo údaje spracovávame:

 • plnenie uzavretej kúpnej zmluvy (tento dôvod používame podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ).

Údaje zo vzájomnej komunikácie

Spracovávame údaje o našej vzájomnej komunikácii súvisiacej s nákupom tovaru a s dopytom po tovare, napr. s dodatočnými požiadavkami na objednaný tovar, s vybavovaním vášho dopytu po určitom tovare, s pripomienkami k poskytovaným službám, s komunikáciou o doručení objednaného tovaru, s vybavovaním reklamácií a pod. Pri tejto komunikácii spracovávame nasledujúce osobné údaje, ktoré nám sami uvediete:

 • meno a priezvisko, fakturačná adresa (príp. iná doručovacia adresa)
 • e-mail a telefón
 • IČO (v prípade fyzickej podnikajúcej osoby)
 • číslo vášho bankového účtu (pri reklamácii, ak požadujete vrátiť peniaze alebo odstúpiť od zmluvy)

Dôvod (právny základ), prečo údaje spracovávame:

 • vybavenie vašich požiadaviek pri nákupe tovare, vybavenie reklamácie, odstúpenie od zmluvy – teda úkony súvisiace s plnením uzavretej zmluvy (tento dôvod používame podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ)
 • vybavenie vašich požiadaviek pri prejavení záujmu o nákupe tovaru (dopytu), teda robíme opatrenia pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť (tento dôvod používame podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ)

Účtovníctvo a dane

Zhromažďujeme vaše identifikačné a transakčné údaje (najmä o realizovaných peňažitých úhradách kúpnej ceny za nakúpený tovar, o prípadných vrátených kúpnych cenách pri oprávnenej reklamácii a pri odstúpení od zmluvy), a to za účelom plnenia svojich účtovných a daňových povinností, ktoré nám ukladá platná legislatíva (hlavne zákon o účtovníctve a zákon o dani z pridanej hodnoty). Ide o údaje, ktoré sú uvedené na faktúrach, dodacích listoch, príjmových platobných dokladoch. Ak nám právny predpis ukladá povinnosť archivovať tieto doklady, archivujeme spolu s nimi aj vaše osobné údaje, ktoré musia byť uvedené na dokladoch.

Dôvod (právny základ) spracovania údajov:

 • plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (tento dôvod používame podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ).

Výkon (resp. obhajoba) práv

Ak by medzi našou spoločnosťou a vami vznikol spor, vaše osobné údaje bude pri obhajobe našich právnych nárokov v súvislosti so vzniknutým sporom treba spracovávať až do ukončenia sporu. Spravidla v tejto súvislosti spracovávame základné údaje o zákazníkovi, údaje o dodanom tovare, o realizovaných platbách, údaje z reklamačného konania, údaje zo vzájomnej komunikácie, údaje o realizovaných právnych krokoch a ich výsledkoch.

Dôvod (právny základ) spracovania údajov:

 • spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy našej spoločnosti pri obhajobe našich nárokov (tento dôvod používame podľa čl.6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ).

2.2. Marketingová komunikácia

Komunikácia na základe tzv. oprávneného záujmu bez vášho súhlasu

Počas doby, keď budete naším zákazníkom, t. j.

 • ak ste u nás zakúpili tovar, tak do doby uplynutia lehoty na uplatnenie nedostatkov na zakúpenom tovare, ktorá podľa Všeobecných obchodných podmienok trvá 24 mesiacov od prevzatia tovaru

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ máme právo (t. j. oprávnený záujem našej spoločnosti spočívajúci v možnosti využiť priamy marketing) a podľa ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, vám aj bez vášho predošlého súhlasu posielať na vami uvedený e-mail obchodné oznámenia informujúce o našich vlastných zhodných a podobných výrobkoch a službách. Obchodnými oznámeniami myslíme hlavne informácie o novinkách v ponuke sortimentu nášho tovaru a akciových ponukách. Obchodné oznámenia spravidla posielame jedenkrát ročne na jeseň.

Tieto obchodné oznámenia vám však vôbec nebudeme posielať, ak pri vytvorení objednávky tovaru/vlastného dopytu po tovare zaškrtnutím políčka „Nemám záujem o posielanie obchodných oznámení (ponúk podobného tovaru,) na moju e-mailovú adresu“ uvediete, že ich posielať nechcete.

Možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie týchto obchodných ponúk budete mať aj v rámci každého doručeného e-mailu, kde vás na túto skutočnosť vždy výslovne upozorníme. Zároveň budete mať jasnú a zreteľnú možnosť jednoduchým spôsobom a zdarma odmietnuť ďalšie zasielanie týchto ponúk (stačí akákoľvek odpoveď na zaslaný e-mail, napr. vo forme textu „NEZASIELAŤ“).

Ďalej vás výslovne upozorňujeme na vaše právo vzniesť tzv. NÁMIETKU proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu tzv. oprávneného záujmu našej Spoločnosti podľa čl. 21 Nariadenia EÚ. Ak túto námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (teda zasielania marketingových oznámení bez vášho súhlasu) vznesiete (môžete využiť pripravený formulár), je táto skutočnosť dôvodom na to, že vám naďalej nebudeme zasielať marketingové ponuky.

Komunikácia na základe udeleného súhlasu

Ak nebudú splnené podmienky pre zasielanie marketingových ponúk bez vášho súhlasu (pozri predchádzajúci text v bode 2.2.), tieto ponuky vám budeme zasielať až po vašom súhlase. Text súhlasu pre zasielanie marketingových ponúk a ostatné podmienky súvisiace s udeleným súhlasom je dostupný tu.

Osobné údaje návštevníka webových stránok www.hogner.czwww.ionic-care.czwww.ionic-care.skwww.ocean-care.cz a www.yenox.cz začneme spracovávať až potom, čo návštevník vyplní svoje údaje do príslušného formulára objednávky na zasielanie newslettera a ďalších reklamných oznámení a zadanú objednávku následne potvrdí odpoveďou podľa inštrukcie v doručenej e-mailovej správe. Ak zadanie objednávky nebude potvrdené, údaje, ktoré návštevník zadal do formulára, sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú.

Udelenie súhlasu je DOBROVOĽNÉ a už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu pôsobí len do budúcnosti, preto jeho odvolaním nie je dotknutá zákonnosť predošlého spracovania osobných údajov založeného na udelenom súhlase.

Keď nám súhlas neudelíte, jediným dôsledkom je, že vám nebudeme posielať informácie o novinkách v našej ponuke, o akciových ponukách a podobné marketingové oznámenia. Na možnosť objednania tovaru a využívanie akýchkoľvek iných ponúkaných služieb nemá neudelenie súhlasu žiadny vplyv.

Udelený súhlas platí 5 rokov (resp. do jeho odvolania zo strany klienta). Na účely preukázateľnosti osoby, ktorá nám súhlas udelila, vyžadujeme uvedenie mena a priezviska, údaje o narodení, bydlisku a e-mailovú adresu na zasielanie marketingových ponúk. Právny základ zasielania marketingových ponúk je v tomto prípade podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ váš súhlas.

2.3. Telefonická komunikácia

Ak nás kontaktujete na našej bezplatnej linke určenej na objednávanie tovaru (telefónne číslo: 800 112 111), na začiatku budete upozornení, že hovor sa nahráva. Spoločnosť nahráva všetky hovory na tejto linke.

Nahrávky archivujeme na účel dokončenia a vybavenia objednávky a ako dôkaz, že medzi nami došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy. Nahrávky sa archivujú v celom rozsahu. Tzn. že dochádza k spracovaniu hlavne týchto osobných údajov:

 • meno a priezvisko, fakturačná adresa (príp. iná doručovacia adresa)
 • e-mail a telefón
 • IČO (v prípade fyzickej podnikajúcej osoby)
 • údaje o obsahu nákupu

Ako je uvedené na našich webových stránkach, telefonické hovory prijíma a zaznamenáva externá firma Teleperformance CZ, a.s. (https://www.teleperformance.com/en-us/locations/czech-republic-site/czech-republic/). Spoločnosť má certifikát podľa normy ISO 9001:2000. S touto spoločnosťou máme uzatvorenú zmluvu o spracovávaní osobných údajov, čo zodpovedá požiadavkám Nariadenia EÚ.

Dôvod (právny základ) spracovania údajov:

 • plnenie uzavretej kúpnej zmluvy (tento dôvod používame podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ).

2.4. Spotrebiteľské ankety/súťaže

Ak nám na to udelíte súhlas, môžeme vás osloviť so žiadosťou o vyplnenie ankety o spokojnosti s našimi službami.

Osobné údaje návštevníka webových stránok www.hogner.czwww.ionic-care.czwww.ionic-care.skwww.ocean-care.cz a www.yenox.cz začneme spracovávať, až keď návštevník vyplní do príslušného formulára objednávky na zasielanie spotrebiteľských ankiet/súťaží svoje údaje a objednávku následne potvrdí odpoveďou podľa inštrukcií v doručenej e-mailovej správe. Ak zadanie objednávky nebude potvrdené, údaje, ktoré návštevník zadal do formulára, sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú.

Žiadosť o vyplnenie anketových otázok je poslaná na vami uvedenú e-mailovú adresu a iné osobné údaje na jej účely nevyžadujeme. Výnimkou je situácia, ak je anketa spojená so súťažou (losovanie z okruhu odpovedí na anketové otázky), keď na účely odovzdania výhry výhercovi potrebujeme poznať jeho meno a priezvisko a doručovaciu adresu. Tieto údaje však vyžadujeme až v okamihu určenia výhercu.

Účelom tejto našej činnosti je vyhodnotiť doručené odpovede na naše otázky týkajúce sa predovšetkým spokojnosti s našimi výrobkami a službami (napr. dopravou) s tým, že podľa vyjadrenia želaní a pripomienok skvalitňujeme naše služby a prispôsobujeme vývoj našich výrobkov.

Dôvod (právny základ) spracovania údajov:

 • udelenie vášho súhlasu (tento dôvod používame podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ).

2.5. Uzavretie a plnenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov

Pre riadne fungovanie našej Spoločnosti potrebujeme uzatvárať odberateľsko-dodávateľské vzťahy, ktoré súvisia s našou podnikateľskou činnosťou (napr. s dopravcami, poskytovateľmi nájomných priestorov, externými poskytovateľmi IT služieb, daňovým poradcom a pod.). Na tieto účely spracovávame osobné údaje len v minimálnom rozsahu (ak sú nám poskytnuté kontaktné údaje, napr. e-mail, telefón, príp. DIČ fyzickej podnikajúcej osoby), ktoré bezprostredne súvisia s uzatvoreným zmluvným vzťahom a jeho plnením. V tejto súvislosti archivujeme osobné údaje len počas trvania zmluvného vzťahu (príp. pre plnenie zákonných povinností vyplývajúcich predovšetkým z právnych predpisov daňovej alebo účtovnej povahy).

2.6. Súbory cookies

Pri používaní našich stránok www.hogner.cz, www.ionic-care.cz, www.ionic-care.sk, www.ocean-care.cz a www.yenox.cz môže dochádzať k spracovaniu vašich osobných údajov prostredníctvom cookies. Podrobné informácie o cookies a ďalších technológiách sledovania používaných na našich webových stránkach nájdete v Informáciách o súboroch cookies. V týchto Informáciách o súboroch cookies nájdete informácie o tom, ako súbory cookies a technológie sledovania odmietnuť.

3. Ako dlho archivujeme vaše údaje?

Spoločnosť spracováva osobné údaje minimálnu dobu, počas ktorej sa osobné údaje musia povinne spracovávať.

Osobné údaje zákazníkov a dodávateľov

Osobné údaje našich zákazníkov a dodávateľov spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý je dôvodom spracovania týchto osobných údajov. T. j. v prípade uzavretia kúpnej zmluvy budeme  osobné údaje spracovávať, až kým neuplynie lehota na uplatnenie práv pri nekvalitnom plnení. Ak ste si tovar objednali na našej zákazníckej linke, archivujeme aj telefonický záznam, dokým neuplynie lehota na uplatnenie práv pri nekvalitnom plnení, pretože telefonický hovor je v tomto prípade dôkazom uzavretia kúpnej zmluvy.

Po uplynutí tejto lehoty sa osobné údaje do jedného mesiaca vymažú/anonymizujú; nie však vtedy, ak ich budeme potrebovať aj po uplynutí tejto lehoty na iné účely, napr. z dôvodu obhajoby našich nárokov (teda pri riešení vzniknutého sporu, napr. z dôvodu uplatnenej reklamácie) alebo iných zákonných dôvodov (napr. splnenie účtovných a daňových povinností, získania vášho súhlasu pre marketingové aktivity a pod.).

Ostatné osobné údaje

Účtovné údaje (faktúra) Spoločnosť podľa ust. § 31 zákona č. 593/1991 Zb., o účtovníctve archivuje 5 rokov počnúc koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, faktúru musíme archivovať do konca roka 2023). Správca má zároveň povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) archivovať faktúru 3 roky od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, faktúru na účely daňového konania musíme archivovať do konca roka 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, prípadne IČO.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.), povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, faktúru musíme archivovať do konca roka 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, prípadne IČO.

Osobné údaje získané s vaším písomným súhlasom spracovávame po dobu platnosti súhlasu (t. j. v prípade udelenia súhlasu pre marketingové účely alebo pre účasť v anketách a súťažiach po dobu 5 rokov, resp. do odvolania súhlasu).

Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že samotný súhlas alebo odvolanie súhlasu archivujeme z titulu našich oprávnených záujmov počas celej doby platnosti súhlasu a 3 roky potom, čo zanikol (v režime obmedzeného spracovania).

4. Zdroje osobných údajov

Spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré ste od nám poskytli alebo, ich získali pri komunikácii s vami pri vybavovaní objednávok alebo v súvislosti s vašou činnosťou súvisiacou s objednávaním tovaru.

Nevyhľadávame ani nespracovávame o vás osobné údaje z verejných zdrojov.

5. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje spravujeme zásadne v našej Spoločnosti a ak to nie je nevyhnutné, neodovzdávame ich tretím osobám. Takáto potreba môže vzniknúť v prípade externých dodávateľov/poskytovateľov služieb, najmä:

 • zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, aktuálny zoznam dopravcov je vždy dostupný na internetových stránkach (www.hogner.czwww.ionic-care.czwww.ionic-care.skwww.ocean-care.cz a www.yenox.cz), pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
 • prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom spracovania je v tomto prípade podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení podľa § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), a robí sa po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz má právo odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne na účely generovania a zaslanie dotazníka spokojnosti podľa Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na: sluzby.heureka.cz. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov, a to kliknutím na odkaz v e-maili s dotazníkom. V prípade námietky dotazník kupujúcemu už nebudeme posielať.

Ďalšími externými subjektmi môžu byť poskytovatelia IT služieb, právnych služieb, webových služieb, spoločnosti zaisťujúcej prevádzkovanie bezplatnej zákazníckej telefónnej linky, spoločnosti rozosielajúcej obchodné oznámenia a pod. V takom prípade sú s týmito subjektmi – spracovateľmi osobných údajov – uzavreté zmluvné vzťahy, ktoré zmluvne zaisťujú zaistenie odovzdávaných osobných údajov podľa Nariadenia EÚ. Sídlo poskytovateľov IT služieb je umiestnené zásadne v rámci EÚ a osobné údaje sa  neodovzdávajú mimo EÚ.

Niektoré orgány štátnej správy majú z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností právo vyžiadať si informácie o vás ad hoc (napr. polícia ČR, Česká obchodná inšpekcia, orgány finančnej kontroly). Údaje poskytujeme len vtedy, ak právo na tieto údaje umožňuje zákon.

6. Aké máte práva?

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup ku všetkým spracovávaným osobným údajom. Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte, prípadne vám umožníme náhľad do uzavretej zmluvy a ďalších dokladov pri nej uložených. Formulár na stiahnutie.

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na opravu zmenených osobných údajov (alebo nesprávne uvádzaných údajov z akéhokoľvek iného dôvodu). Opravu vykonáme potom, čo zmenené údaje overíme (napr. z nového dokladu totožnosti). Formulár na stiahnutie.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, ak by sme ich spracovávali neoprávnene. Formulár na stiahnutie.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo na blokáciu svojich osobných údajov za podmienok uvedených v čl. 18 Nariadenia EÚ (najmä ak bude vznesená námietka, existuje spor o oprávnenosti spracovania údajov). Formulár na stiahnutie.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Máte právo na to, aby sme vám poskytli automatizovane spracovávané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne aby sme tieto údaje odovzdali inému správcovi, ak je to technicky možné. Formulár na stiahnutie.

Právo na odvolanie udeleného súhlasu

Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov na vymedzené účely, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Formulár na stiahnutie.

Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo sa vás významne dotýkalo. Naša Spoločnosť nevyužíva žiadne automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Právo na námietku

Máte právo vzniesť námietku, ak je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme (obhajoba právnych nárokov, PRIAMY MARKETING – T. J. ZASIELANIE NEWSLETTEROV). Formulár na stiahnutie.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou sťažnosťou na našu Spoločnosť, prípadne podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, alebo požiadať o súdnu ochranu.

Spôsob uplatnenia práv

Pri uplatnení svojich práv uvedených vyššie kontaktujte oprávnenú osobu v Spoločnosti: pani Taťánu Málkovú, e-mail: gdpr@hogner.cz, tel.: +420 498 500 603, či tieto práva môžete uplatniť osobne pri návšteve Spoločnosti. Pri uplatnení svojich práv môžete využiť nami pripravené formuláre umiestnené na www.ionic-care.cz v sekcii Na stiahnutie – tu nájdete pri každom práve bližšie vysvetlenie podmienok uplatnenia príslušného práva.

Sme povinní vás bezplatne a bez zbytočného odkladu informovať o prijatých opatreniach. O prijatých opatreniach vás budeme informovať  do 15 dní od podania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. Keby sme vašej žiadosti nevyhoveli, budeme vás o tom ihneď informovať (najneskôr do 15 dní) o dôvodoch nevyhovenia.

V niektorých prípadoch vymedzených legislatívou nie sme povinní žiadosti vôbec alebo len čiastočne vyhovieť. Nastáva to hlavne vtedy, ak žiadosť bude zjavne bezdôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje. V takých prípadoch môžeme: (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady (s výnimkou žiadosti o druhú kópiu v prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom) alebo (ii) žiadosti odmietnuť vyhovieť.

Ak dostaneme žiadosť a budeme mať odôvodnené pochybnosti o totožnosti odosielateľa, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie vašej totožnosti.

Do košíka