Vodopád

Ionizácia ovplyvňuje každý náš nádych a my o nej vieme tak málo

Na ničom sa ľudstvo nedokáže zhodnúť tak dobre, ako na potrebe dýchať čerstvý vzduch. Ten často označujeme za vzduch „plný kyslíka“. Za tento pocit čerstvosti je zodpovedná práve koncentrácia vzdušných iónov, ktorú inak nazývame aj ionizácia alebo elektroiónová mikroklíma.

Ionizáciu síce okom nevidíme, ale dochádza k nej bez prestávky všade okolo nás. Vzduch totiž obsahuje určité kvantá elektriny vo forme iónov, ktorých pomer sa neustále mení v závislosti od prostredia. Preto je dôležité rozlišovať kladné a záporné ióny.

Anióny verzus katióny

Kladné ióny (tzv. katióny), ktorými sú v prírode častice dusíka, nájdeme najmä vo veľkých mestách v podobe smogu, prachu, dymu a iných toxických látok. Hovorí sa, že treba myslieť pozitívne, to však neplatí pre pozitívne náboje, tým sa je totiž lepšie vyhnúť.

Katióny sa z chemického hľadiska považujú za ťažké, lebo sú tvorené zhlukmi až tisícov molekúl, naproti tomu záporné ióny (tzv. anióny), ktoré si môžeme predstaviť ako častice kyslíka alebo vodnej pary, sú veľmi ľahké, ide totiž o zhluky 10 – 30 molekúl plynu. S aniónmi sa stretávame najmä v divokej a človekom nedotknutej prírode. Vo vysokej koncentrácii sa vyskytujú napríklad aj po búrke, na pobreží mora, v lese, pri vodopádoch a na vrcholoch skalísk a hôr. To vysvetľuje, prečo sa nám v prírode dobre dýcha.
Záporné ióny sú dôležité pre duševnú i fyzickú pohodu, sú totiž schopné ovplyvniť pružnosť dýchacích ciest, zlepšujú činnosť štítnej žľazy, urýchľujú hojenie rán, znižujú svalové napätie a pomáhajú aj pri poruchách spánku.

Prirodzená ionizácia

Na našej planéte nenájdeme miesto, ktoré by bolo elektricky neutrálne. Ionizáciu ovplyvňuje teplota a vlhkosť vzduchu, ďalej atmosférický tlak a prúdenie vetra. Anióny v prírode vznikajú dvoma spôsobmi: energiou ionizujúceho žiarenia, ktoré vzniká zo zemskej kôry, a ďalej z kozmického žiarenia, ktoré smeruje k povrchu našej matičky Zeme. Oba tieto prírodné zdroje sú zodpovedné za zhruba 95 % ionizácie ovzdušia. Zvyšných 5 % pripadá napríklad na fotosyntézu rastlín, piesočné búrky, horenie a ďalšie chemické procesy.

+ Kladné ióny – Záporné ióny
Zdraviu škodlivé Zdraviu prospešné
Vznikajú ako následok znečistenia a nadmiery moderných technológií (klimatizácia, televízory, tlačiarne, žiarivky, syntetické materiály). V prostredí s vysokým výskytom kladných iónov sa cítime unavení, bolí nás hlava. Oslabujú náš imunitný systém, čo vedie k rôznym chorobám. Majú na organizmus pozitívny vplyv. Ich vysokú koncentráciu nájdeme v prírode (hory, more, vodopády, jaskyne). Prispievajú k duševnej i fyzickej pohode, rýchlejšej rekonvalescencii, urýchľujú hojenie rán a popálenín. Priaznivo pôsobia na dýchacie ústrojenstvo, stimulujú činnosť žliaz s vnútornou sekréciou.

Vplyv ľudskej činnosti na ionizáciu

Keby sme hľadali najväčšieho nepriateľa ionizácie, bude to ľudská činnosť. Prvú priečku by obsadil cigaretový dym, ktorý na seba dokáže viazať veľké množstvo záporných iónov a postupne ich tak likvidovať. Druhá a tretia priečka je spojená s miestnosťami, ktoré sú buď nedostatočne vetrané, alebo klimatizované. Aj keď máme pocit, že v parných dňoch nie je nič lepšie ako klimatizácia, v skutočnosti je klimatizovaný vzduch zbavený väčšiny zdraviu prospešných iónov. Štvrté miesto by obsadili počítačové a televízne obrazovky, ktoré majú za následok rýchlejší zánik aniónov.

Miesto výskytu Počet záporných iónov na cm3
Klimatizovaná miestnosť 0-100
Mestské byty 50-100
Ulica ve meste 100-500
More a les 1 000-5 000
Hory 5 000-30 000
Jaskynné priestory 5 000-50 000
Vodopády 10 000-50 000
Po búrke 50 000 a viac

Iónová nerovnováha sa podpisuje na ľudskom zdraví civilizačnými chorobami, alergiami, respiračnými problémami, ale aj duševnou nepohodou. To všetko sú následky trvalého pôsobenia nadbytku kladne nabitých iónov. Mnohokrát si neuvedomujeme, koľkým takýmto faktorom sme vystavení v bežnom živote. Monitory, laserové tlačiarne, televízory, žiarivky, smog, automobily a mnoho ďalšieho. Či už chceme alebo nie, týmto vymoženostiam modernej doby sa v bežnom živote jednoducho nevyhneme. Preto treba nájsť cestu, ako sa o zdravie starať.

Umelá ionizácia pomocou čističky vzduchu

Existujú spôsoby, ktoré dokážu každý náš nádych spríjemniť a skvalitniť. Dobrým pomocníkom je čistička vzduchu s ionizátorom. Ide o prístroj, ktorý do vzduchu vysiela záporne nabité ióny, ktoré na seba naviažu prachové čiastočky a odovzdajú im elektrostatický náboj. Vďaka tomu sa všetky nečistoty začnú zhlukovať a stávajú sa z nich ťažšie častice. Väčšia objemnosť zaistí, že tieto zhluky nečistôt ľahšie uľpejú na elektrostatickom filtri čističky, odkiaľ ich potom možno jednoducho odstrániť handričkou.

Čističky s ionizátormi sú praktickým pomocníkom nielen v domácnostiach, ale  uplatnenie nájdu aj v kanceláriách, v čakárňach a ordináciách lekárov, v domovoch seniorov, v školách a škôlkach. Ich ovládanie a údržba sú totiž veľmi jednoduché. Pocit voňavého vzduchu umocní aj to, že čistička si hravo poradí aj s nepríjemnými pachmi.

Ako je to s ozónom?

Ozón je plyn, ktorý sa prirodzene vyskytuje na planéte Zemi, a to v okolí Zeme do 50 km od zemského povrchu (stratosféra), kde chráni Zem pred ultrafialovým slnečným žiarením, a v blízkosti zemského povrchu (prízemný ozón), kde môže byť pre ľudí škodlivý. Nie je dobré ho brať na ľahkú váhu, lebo môže spôsobovať rôzne neduhy, ako bolesti hlavy a podráždenie očnej a dýchacej sliznice. V súvislosti s čističkami vzduchu sa ho však naozaj netreba báť.

V internetových diskusiách sa objavujú fámy o nadprodukcii ozónu spôsobené ionizátormi ovzdušia. To však nie je pravda. Pri moderných čističkách s ionizátorom je produkcia ozónu zanedbateľná, čo potvrdzujú aj nezávislé laboratórne testy. Napríklad u čističky Ionic-CARE Triton X6 dosiahla koncentrácia ozónu 0,005 ppm, čo je vysoko podlimitná hodnota. Podľa českej legislatívy hodnoty koncentrácie ozónu v životnom prostredí nesmú prekročiť 0,05 ppm. Domáce ionizátory tak nie sú zdraviu škodlivé a hodnota produkovaného ozónu nie je vyššia ako tá, ktorá sa bežne vyskytuje v prírode.


Zdroje:

Coptel, vzdelávací portál pre pedagogických pracovníkov a žiakov, Ionizácia. [on-line]. [cit. 2021-11-28].
Dostupné z: https://coptel.cz/pluginfile.php/18009/mod_resource/content/1/ionizace.pdf

LAJČÍKOVÁ, A. Elektroiónová mikroklíma. SZU.cz [on-line] Praha: Štátny zdravotný ústav, 13. novembra 2007 [cit. 2021-11-28].
Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/elektroiontove-mikroklima

SITAR, J. Vzdušné ióny a naše zdravie. In: MARKOVÁ, E., ed. Človek vo svojom pozemskom a kozmickom prostredí: zborník referátov zo seminára. Úpice: Hvezdáreň v Úpici, 2006, s. 170 – 174. ISBN 80-86303-10-1.

SVOBODA, J.: Ions and their contribution for living space. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2008, LVI, No. 2, pp. 189 – 198

Ďalšie novinky

Do košíka