Prečo je dôležité čistiť vzduch

Prečo je dôležité čistiť vzduch?

Lepšie sa dýcha

Kvalitu vdychovaného vzduchu ovplyvňujú všetky mikročastice, ktoré prostredie okolo nás obsahuje. Aj tie menej diskutované môžu mať významný vplyv na naše zdravie. Pre lepšie dýchanie je najdôležitejšie z interiéru odstrániť škodlivé častice (prach, peľ, výkaly roztočov a pod.). Na to slúži najmä účinná čistička vzduchu. Tá nečistoty zachytí na svojom filtri. Ďalším prístrojom, ktorý dokáže pozitívne ovplyvniť vnútorné prostredie, je napríklad zvlhčovač vzduchu, ktorý udržuje správnu vzdušnú vlhkosť. Vhodný je aj ionizátor. Ten účinne ovplyvňuje napr. množstvo zdraviu prospešných záporných iónov.

Vyššia koncentrácia záporných iónov robí vzduch sviežejší, lepšie dýchateľný, ľahší a objektívne čistejší – výrazne tak zlepšuje dýchanie. Kladné ióny (ozón) majú účinok opačný.

Dýchanie vyššej koncentrácie záporných iónov zlepšuje priechodnosť vzduchu v pľúcach, stimuláciou pohybu riasiniek (buniek sliznice pľúc) sa posilňuje samočistiaca schopnosť pľúc.

Pri koncentrácii pod 100 iónov v cm3 sa pohyb riasiniek zastavuje! Pritom podľa meraní je ich koncentrácia v mestských bytoch a kanceláriách často nižšia ako 50 iónov v cm3. Preto interiéry v mestách často začínajú byť vybavované ionizátormi vzduchu alebo modernými mobilnými klimatizačnými jednotkami s funkciou ionizácie, osviežovania a čistenia vzduchu, vďaka ktorým možno v interiéri dosiahnuť hladinu záporných iónov porovnateľnú s prostredím v prírode (na horách, pri mori, v jaskyni, pri vodopáde) alebo v umelo vytvorenom prostredí pre terapeutické liečebné procesy (vzdušné kúpele).

Odstránia sa alergény

Ionic-CARE pomáha pri alergiách a astme hneď dvojakým spôsobom.

Predovšetkým pôsobí ako veľmi účinný, bezhlučný a pritom nenákladný čistič vzduchu. Poletujúce alergény (peľ, prach, mikročastice, výkaly roztočov, plesne a cigaretový dym) zachytáva s účinnosťou až 96 % na elektrostatický filter.

Pomocným doplnkom čističky vzduchu je ionizátor, ktorý do prostredia produkuje záporné ióny. Tie „dočisťujú“ vzduch tak, že ničia baktérie, vírusy a zvyšné mikročastice naviažu do nepoletujúcich zhlukov/clusterov, čím zvyšujú účinnosť elektrostatických filtrov čističky.

Tým, že do vzduchu uvoľňuje veľké množstvo aniónov kyslíka (záporne nabitých častíc), ktoré vdychovaním pôsobia na sliznice a prechádzajú ďalej do krvi, pôsobia ako vzdušné antihistaminikum – antialergikum. Zvýšené množstvo aniónov v krvi totiž upravuje hladinu takých látok, ako je histamín, leukotrién, prostaglandín a pod., ktoré sú priamo zodpovedné za prepuknutie a priebeh alergickej reakcie a priebeh astmatického záchvatu. Toto pôsobenie je umocnené schopnosťou aniónov podporovať regeneráciu – hojenie tkanív a slizníc.

Alergiami trpí väčšina obyvateľstva

Alergia ako pojem vznikol až na začiatku 20. storočia. V súčasnosti na ňu v ČR trpí viac ako 2 milióny obyvateľov a často sa označuje ako súčasná novodobá neinfekčná epidémia. U niektorých jedincov alergia vznikla na základe vrodenej dispozície. Čoraz častejšie sa však stretávame s tým, že alergia prepukne aj v neskoršom veku. Je to spôsobené kombináciou genetickej výbavy a vplyvu prostredia na jedinca – veľké aglomerácie, bytové alergény, chemizácia materiálov, zvieratá žijúce v bytovom prostredí, spôsob vykurovania a s ním spojené zmeny teplotných a vlhkostných podmienok, fajčenie a nezdravý spôsob života.

Kombinácia týchto faktorov pôsobí veľmi negatívne a výrazne prispieva k strmému nárastu alergií, atopickej dermatitídy a prieduškovej astmy. Preto by sa čistička vzduchu mala stať bežnou súčasťou nášho života, lebo niektoré z týchto faktorov dokáže účinne eliminovať.

Zničia sa vírusy a baktérie

Najľahšie preukázateľné dôkazy účinkov záporných iónov sú ich letálne (usmrcujúce) alebo aspoň retardačné (spomaľujúce) účinky na baktérie a vírusy, čo sa často využíva na sterilizáciu zdravotníckych zariadení, operačných sál a popáleninových pracovísk.

Podľa štúdií z USA je dezinfekčná účinnosť vzdušných iónov až 98 % a znižuje pravdepodobnosť nákazy vzdušnou cestou až o 80 %. V dnešnej dobe, keď chrípkové epidémie sú čoraz častejšie, množia sa zápaly horných ciest dýchacích a počet alergií rastie strmo nahor, je používanie čističky vzduchu v miestnosti viac-menej nevyhnutné. To dokazuje aj správa ústavu klinickej mikrobiológie FN v Hradci Králové (Česká republika), ktorá potvrdzuje, že čistička vzduchu s ionizátorom Ionic-CARE výrazne a účinne znižuje obsah populácie baktérií a plesní v ovzduší v uzavretom priestore, pričom k maximálnemu dezinfekčnému účinku dochádza už po 90 minútach používania prístroja.

Používanie čističiek vzduchu v uzavretom priestore často odporúčajú nielen lekári, ale aj pracovníci špecializujúci sa na pracovné prostredie vo firmách a štátnych úradoch.

Zlikviduje sa cigaretový dym

Pretože cigaretový dym, ďalšie chemické látky a aerosóly sú zhlukom aromatických molekúl a mikročastíc s kladným nábojom na povrchu, elektrostatický filter, ktorý je súčasťou čističky vzduchu Ionic-CARE Triton X6, dym priťahuje a pevne naviaže na prachový kolektor. Likvidácia cigaretového dymu tak prebieha veľmi rýchlo a s účinnosťou až 96 %. Povrch kolektora stačí s odstupom niekoľkých dní zľahka utrieť, najlepšie vlhkou handričkou so saponátom, a môžete ho používať znova.

Už nikdy nemusíte kupovať drahé filtre, ktoré sa najrýchlejšie zanášajú najmä cigaretovým dymom. Cigaretový dym je pre nefajčiarov veľmi nepríjemný, nezdravý a obťažujúci, preto prevádzkovatelia verejných priestorov čoraz častejšie umiestňujú do svojich zariadení rôzne filtre cigaretového dymu. Pre menšie a stredné firmy bez možnosti umiestnenia centrálnych filtrov je používanie  čističky vzduchu s ionizátorem Ionic-CARE Triton X6 velice vhodné, ne-li nezbytné, i v souvislosti s tím, jak se zvyšují nároky obyvatelstva na zdravý životní styl.

Odstráni sa prach

Používáním čističky vzduchu Ionic-CARE dochádza s vysokou účinnosťou k odstraňovaniu prachu a prachových mikročastíc v interiéri. To potvrdila expertíza Štátneho zdravotného ústavu v Prahe, ktorá udáva účinnosť čistenia 96 %, čo spĺňa požiadavky bezprašného prostredia v domácnosti i v kancelárii.

Čističky Ionic-CARE nachádzajú uplatnenie pri odstraňovaní všadeprítomného prachu a mikroprachu v každej domácnosti, kancelárii a vo verejných priestoroch. Vysoká účinnosť čistenia vytvorí zdravý vzduch, nízku úroveň domáceho prachu, spádu baktérií a plesní.

Častice domáceho prachu vznikajú predovšetkým ľudskou činnosťou, prítomnosťou zvierat a na ich vzniku sa výrazne podieľajú aj roztoče, ktoré sa vyskytujú na každom povrchu a tiež vo vzduchu. Nimi vylučované enzýmy a exkrementy sa stávajú súčasťou domáceho prachu a u ľudí môžu vyvolať alergickú reakciu. Prachovým roztočom sa najlepšie darí medzi vláknami matracov, poťahov a kobercov.

Prachové častice zvyšujú celkovú chorobnosť a úmrtnosť. Ovplyvňujú najmä choroby srdca a ciev, znižujú pľúcne funkcie pri spirometrickom vyšetrení u detí i dospelých, zvyšujú spotrebu liekov na rozšírenie priedušiek pri dýchacích ťažkostiach u astmatikov a skracujú dĺžku života. Nepriaznivo pôsobia aj tým, že sa usadzujú na pokožke, slizniciach a v spojovkovom vaku očí a môžu mať dráždivé účinky vedúce až k zápalom kože, sliznice a očných spojiviek. Prachové častice najmenšej veľkosti okrem toho na seba viažu látky, z ktorých niektoré majú karcinogénne účinky – napríklad polyaromatické uhľovodíky.

Podporí sa rast rastlín

Na rast rastlín má výrazný vplyv vlhkosť vzduchu. Tá by v interiéri mala byť medzi 40 až 60 %. Podobne ako ľudia aj väčšina rastlín znáša nízku vzdušnú vlhkosť veľmi zle a ak ich v takomto prostredí často nerosíme, chradnú a vädnú.

Podobne pôsobí na rast rastlín aj množstvo záporných iónov. To môžeme v interiéri ovplyvniť používaním čističky vzduchu Ionic-CARE, ktorá je doplnená funkciou ionizácie. Čistička tak okrem svojej hlavnej funkcie, ktorou je odstraňovať mikročastice z interiéru, produkuje vysoké množstvo zdraviu prospešných vzdušných iónov.

Množstvo záporných iónov v uzavretom prostredí bytov, domov a kancelárií sa často blíži až k nule, kým v prírode je medzi 800 až 100.000 iónov na cm3. V priestoroch, kde je dostatok prospešných negatívnych iónov, je rast rastlín výrazne stimulovaný, a naopak, pri koncentrácii pod 30 iónov v cm3 sa rast rastlín výrazne brzdí. Rast rastlín tak môže byť dobrým indikátorom iónovej nerovnováhy v interiéri.

Zlepší sa koncentrácia a pamäť

Čistička vzduchu Ionic-CARE je kombinovaná s tzv. ionizátorom. Táto doplnková funkcia čističky má za úlohu produkovať vzdušné anióny (záporné ióny), nazývané aj vzdušné vitamíny. Tieto vzdušné ióny prechádzajú dýchaním do krvi, pôsobia na „vzrušivosť“ nervových zakončení, čím priamo a rýchlo (rádovo v hodinách) priaznivo ovplyvňujú pamäť. Anióny ovplyvňujú aj úroveň elektrolytov (valenciu K+ iónov), čo zvyšuje prenos elektrických impulzov najmä silných nervových kmeňov. Tým pomáhajú komunikácii medzi pravou a ľavou hemisférou mozgu a merateľne zlepšujú syntetické a analytické myslenie. Podľa Wengera až o 10 IQ bodov.

Komunikácia pravej a ľavej hemisféry mozgu je zásadná aj pre koordináciu pohybov a reakčný čas. Výskumníci automobilky Toyota napr. v r. 2003 zistili, že vdychovanie vzdušných aniónov zlepšuje vodičské schopnosti (najmä na niekoľkohodinovej trase), o 40 % znižuje únavu a až o 57 % počet vodičových chýb. Hneď nasledujúci rok začala Toyota do svojich najluxusnejších modelov montovať emitory vzdušných aniónov.

Zníži sa pôsobenie radónu

Karcinogénne riziko pri pobyte v oblasti s vyšším výskytom rádioaktívneho plynu radónu nie je spôsobené samotným radónom, ale vdychovaním mikroskopických častíc vzniknutých rozpadom radónu (napr. rádioaktívnych izotopov olova). Preto sa v týchto oblastiach odporúča často vetrať a utierať prach. Keďže ide o veľmi malé a veľmi ľahké častice, usadzujú sa pri vdýchnutí až v zadnej časti pľúc, kde už nefunguje proces samočistenia riasinkového pľúcneho epitelu. Tieto usadené častice potom „ožarujú“ okolité tkanivo, čím podstatne zvyšujú riziko vzniku rakoviny.

Čistička vzduchu s ionizátorem Ionic-CARE produkuje tzv. elektronový vietor, ktorý tlačí vzduch pomocou elektród. Pevné mikročastice – izotopy, voľne sa vznášajúce vzduchom, čistička veľmi účinne zachytí a naviaže na elektrostatický filter (filter netreba nikdy meniť, stačí ho len utrieť vlhkou handričkou). Zvyšné poletujúce mikročastice potom priťahujú anióny svojou opačnou polaritou priamo vo vzduchu. Zhluknuté mikročastice v tzv. ťažkých clusteroch už nedokážu poletovať a vdýchnutím sa dostať do pľúc. Toto riešenie znižuje riziko vzniku rakoviny podľa rôznych zdrojov o 20 až 40 %.

Ďalšie novinky

Do košíka