Ionizovaný vzduch, Zádoli pri Vysokom Mýte

Prečo je prospešné ionizovať vzduch?

Záporne nabité ľahké vzdušné ióny (používa sa aj označenie vzdušné vitamíny) sú prirodzenou zložkou čistého a zdravého vzduchu v prírode, ich najvyššia koncentrácia je na horách, pri mori a v lese. Všade tam sa nám lepšie dýcha, vzduch je svieži a má priaznivý vplyv na našu psychickú pohodu.

Záporné verzus kladné ióny

Záporne ióny (O-ióny) nie sú ničím novým a umelým. Naopak, každý z nás sa s nimi stretáva od svojho prvého nadýchnutia. Pretože sú obsiahnuté vo vzduchu, ktorého denne „skonzumujeme“ cca 15 kg, možno povedať, že žiadneho iného lieku, potravín ani tekutín nespotrebujeme za celý život toľko ako práve záporných iónov. Bohužiaľ, pre znečistený vzduch a ďalšie vplyvy je ich v interiéroch čoraz menej a väčšina populácie dýcha vzduch, ktorý je veľmi vzdialený aspoň minimálne odporúčanej úrovni záporných iónov. Následky tejto trvalej nerovnováhy na zdravie sú pritom nemalé. Až alarmujúci nárast civilizačných chorôb, alergií, respiračných a duševných problémov donútil odborníkov pátrať po príčinách. A výsledky boli v mnohých ohľadoch ohromujúce!

Okrem klasických vinníkov spôsobujúcich zdravotné ťažkosti, ako je znečistenie chemikáliami, vedci objavili ešte jeden nenápadný jed. Jed o to zákernejší, že je neviditeľný, nie je ho cítiť a ťažko sa meria. Ide o trvalé vystavenie organizmu pôsobeniu nadbytku škodlivých kladne nabitých iónov. Prakticky všetky civilizačné vymoženosti totiž produkujú tieto škodlivé ióny: automobily, priemyselný smog, umelé vlákna, vysielače, ozónová diera, skleníkový efekt, televízory, monitory, žiarivky, kopírky, laserové tlačiarne atď. Všetky tieto vplyvy vychyľujú zdravú rovnováhu iónov (ktorá existuje už len na niektorých miestach v prírode) v neprospech nášho zdravia. Veď v priemernej kancelárii sa hladina záporných iónov pohybuje blízko nule, kým v prírode je medzi 800 až 100.000 iónov na cm³. V priemernej domácnosti a na mestskej ulici nie sú hodnoty iónov oveľa vyššie ako 100 iónov na cm³.
Pritom práve na týchto miestach trávime väčšinu života! Pracujeme, učíme sa, spíme. Prevaha škodlivých kladne nabitých iónov preukázateľne spôsobuje bolesti hlavy, zvýšený krvný tlak, nervozitu, únavu a u citlivejších jedincov môže už po niekoľkých týždňoch vyvolať alergiu, astmu a depresiu. Preto pre tieto škodlivé (kladne nabité) ióny  existujú prísne hygienické normy.

Iónová nerovnováha

Ionizácia je prirodzenou súčasťou vzduchu. Obklopuje nás všade bez toho, aby sme to vnímali. Len sa líši miera ionizácie v rôznych typoch prostredia. Pre človeka je zásadný pomer kladných a záporných iónov.
Molekuly vzduchu môžu byť kladné (katióny), alebo záporné (anióny). Ich pomer sa vplyvom kvality ovzdušia a pôsobením elektrických výbojov mení.
Človek prirodzenú ionizáciu vzduchu mnohými svojimi činnosťami negatívne ovplyvňuje. Tradičné stavebné materiály ako kameň, tehly a drevo narúšajú elektrické pole iba mierne. Ale kov, oceľ a betón vytvárajú tienenie elektrického poľa zeme, tzv. Faradayovu klietku, čím elektrické pole silne narúšajú. Ľudia, ktorí trávia väčšinu svojho času v uzavretých priestoroch, môžu trpieť tzv. syndrómom nezdravých budov. Záporné ióny majú na náš organizmus blahodarný vplyv. Vysokú koncentráciu týchto záporných iónov, tzv. vzdušných vitamínov, nájdeme v čistej prírode – na horách, pri vodopáde, pri mori a v jaskyniach. Na týchto miestach sa nám dobre dýcha a rýchlejšie si na nich odpočinieme. Záporné ióny prispievajú k duševnej i fyzickej pohode, rýchlejšej rekonvalescencii a spomaľujú starnutie buniek. Miesta s najvyššími koncentráciami záporných iónov sa využívajú ako klimatické kúpele.
Podľa posledných štúdií Štátneho zdravotného ústavu panuje nezdravé prostredie až v troch štvrtinách verejných budov (kancelárie, školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne ústavy).
Proces ionizácie vysvetľuje MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. zo Štátneho zdravotného ústavu v Prahe v reportáži programu Po lopate.

V tabuľke nižšie môžete vidieť, aké počty záporných iónov sa nachádzajú na rôznych miestach.

Miesto výskytu Počet záporných iónov na cm3
klimatizovanej miestnosti 0-100
miestnosti mestského byty 50 – 100
mestskej ulice 100 – 500
more a les 1 000 – 5 000
hory 5 000 – 30 000
jaskynné prostory 5 000 – 50 000
vodopády 10 000 – 50 000
po búrke 50 000 a viac

Zdravú rovnováhu iónov nájdeme len na niektorých miestach v prírode. V kanceláriách a obchodných domoch sa hladina záporných iónov pohybuje blízko nule, kým v prírode je medzi 800 až 100 000 iónov na cm³. V priemernej domácnosti a na mestskej ulici nie sú hodnoty iónov oveľa vyššie ako 100 iónov na cm³.

Záporné ióny a ich účinky na človeka

  • pôsobia priaznivo na dýchacie ústrojenstvo a urýchľujú samočistenie pľúc
  • podporujú tvorbu enzýmov ovplyvňujúcich pružnosť dýchacích ciest (znižujú riziko astmatických záchvatov)
  • stimulujú činnosť žliaz s vnútornou sekréciou, zlepšujú činnosť štítnej žľazy, stimulujú nadobličky k tvorbe glukokortikoidov a minerálnych kortikoidov (hormóny kôry nadobličiek), ktoré nám pomáhajú zvládať záťaž a stres
  • priaznivo pôsobia na ľudí trpiacich neurózami, poruchami spánku a rôznymi bolesťami bez organických zmien
  • urýchľujú hojenie rán a popálenín
  • zlepšujú celkovú duševnú a fyzickú pohodu
  • odďaľujú proces starnutia buniek a pomáhajú rýchlejšej rekonvalescencii

Ďalšie novinky

Do košíka